Organizatorzy

POMYSŁODAWCY I ORGANIZATORZY

Będę Kim Zechcę – Fundacja Grupy ANG

Celem statutowym fundacji jest wspieranie młodych ludzi - nieprzeciętnych, uzdolnionych, pracowitych, ale ze względu na sytuację materialną lub społeczną, z ograniczonym dostępem do systemu edukacyjnego. Fundacja pomaga takim osobom m.in. poprzez: stypendia, opiekę tzw. aniołów (wolontariuszy) i mentorów, organizację specjalnych wydarzeń, organizację szkoleń, organizację praktyk i staży, wsparcie w znalezieniu pracy. Zadaniem fundacji jest ponadto propagowanie idei przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie, w tym wspieranie podopiecznych fundacji w uruchamianiu własnego biznesu zgodnie z filozofią CSR.

przejdź do strony organizatora ›

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która działa od 2010 roku. Posiadamy oddziały na terenie całej Polski; współpracuje z nami ponad 170 spółdzielców i prawie 470 doradców. Tworzymy najlepsze środowisko pracy dla dobrych doradców kredytowych, a naszym klientom dostarczamy doskonałe usługi finansowe, będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla współpracujących z nami instytucji finansowych. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Jesteśmy organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie, rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

przejdź do strony organizatora ›

WSPÓŁORGANIZATORZY

Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PANprzejdź do strony organizatora ›

Centrum jest wspólną inicjatywą Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce, miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Centrum podejmuje aktywną działalność badawczą, uczestnicząc w wielu krajowych oraz międzynarodowych programach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z etyki biznesu, etyki w prawie i administracji, społecznej odpowiedzialności biznesu, dla studentów polskich i zagranicznych na wszystkich poziomach nauczania, na wielu kierunkach MBA oraz studiach podyplomowych. Centrum organizuje coroczne, ogólnopolskie konferencje etyki biznesu, przygotowuje prace autorskie, podręczniki i prace zbiorowe. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie w 2012 roku przez Centrum Piątego Światowego Kongresu International Society of Business, Economics and Ethics odbywającego się co cztery lata, w którym uczestniczyli czołowi przedstawiciele tych dyscyplin z całego świata.

przejdź do strony organizatora ›

DELOITTE

Deloitte jest jedną z największych firm na świecie świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Od 25 lat w Polsce, oferuje klientom najwyższej jakości usługi, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. W Polsce i w regionie Europy Środkowej usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju świadczy kilkudziesięcioosobowy zespół Sustainability Consulting Central Europe. Doświadczeni eksperci Deloitte koncentrują swoje działania na transformacji firm i organizacji sektora publicznego tak, by stawiły czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspierają klientów w świadomym budowaniu wartości organizacji poprzez aktywne zarządzanie jej wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym i związanymi z tym wpływem ryzykami reputacyjnymi. Doradzają firmom, jak angażować klientów i prowadzić z nim dialog oraz współtworzyć innowacje społeczne. Podejście konsultantów Sustainability Consulting Central Europe jest spójne z globalną wizją Deloitte, która skupia się wokół hasła „Zostaw po sobie ślad” (ang. „Making an Impact that matters”).

przejdź do strony organizatora ›

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.

przejdź do strony organizatora ›

Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie prakseologii oraz dyscyplin pokrewnych.

przejdź do strony organizatora ›

Facebook Twitter LinkedIn