Występują

Goście

Siostra Małgorzata Chmielewska

Katolicka Wspólnota Chleb Życia

Od wieli lat żyje z ludźmi, którym po ludzku się nie powiodło. Mieszka w malutkiej wiosce Zochcin razem z kilkunastoma mieszkańcami domu dla bezdomnych, licznymi zwierzętami i przede wszystkim - Panem Jezusem. Spisuje na swoim blogu to, co widzi przeżywając każdy dzień na cerowaniu świata podartego przez głupotę, grzech i lenistwo. W tym nasze.

Dr Mariusz Cholewa

Prezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995). W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów - specjalność Bankowość Inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.

W latach 1993–1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007–2010 był Prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 roku związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 był Dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA.

Od czerwca 2013 - Prezes Zarządu BIK S.A.

Magdalena Dziewguć

Head of Google for Work CEE

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Studiowała prawo i psychologię, posiada tytuł Executive MBA SGH oraz GMP Harvard Business School.
Od 2014 roku pracuje dla Google. Wcześniej Vce Prezes Exatel SA i członek kilku Rad Nadzorczych. Od 2000 roku współtworzyła rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu w sieci Orange i Plus. Od początku swojej kariery zajmuje się tematyką nowych technologii i ich wpływu na procesy biznesowe w organizacjach. Ekspert w dziedzinie innowacji, restrukturyzacji i budowania kultury zaangażowania i współpracy. Na co dzień Mama Soni i Adasia, zaangażowana w projekty rozwijające obecność kobiet w przestrzeni publicznej.
Magda głęboko wierzy, że dwa czynniki zmieniają świat na lepsze: nowe technologie i więcej decyzji podejmowanych przez kobiety.

Zbigniew Gajewski

Z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei

Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy, dziennikarz, redaktor i wydawca. Współtworzył m.in. dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine. Był dyrektorem wydawniczym czasopism Pani, Uroda, Kobieta i Życie, Świat Nauki.
Od początku 2006 r. współpracuje z Konfederacją Lewiatan. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości młodych. Był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
Jest ekspertem ośrodka THINK TANK, członkiem rad Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
W r. 2011 zainicjował Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie i od pierwszej edycji jest jego dyrektorem.
Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton i członek jury w tych i kilku innych konkursach.
Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca komunikacji społecznej.

Szymon Hołownia

Dziennikarz i publicysta, współpracuje z telewizją TVN

Dwukrotny laureat nagrody Grand Press oraz laureat Dziennikarskiej Nagrody Ślad. Zdobywca Wiktora publiczności za rok 2010 oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Założyciel Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, wspierających dom dziecka w Zambii, hospicjum w Rwandzie i wiejski szpital w Kongo. Autor licznych książek o tematyce religijnej i społecznej.

Jacqueline Kacprzak

Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju

Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i współpracą z interesariuszami. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans oraz różnorodności. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green Frog”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dorota Karczewska

Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dorota Karczewska jest prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów. Z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów związana jest od 16 lat. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Wcześniej jako radca prawny wielokrotnie reprezentowała Prezesa UOKiK w sprawach sądowych. Wykłada prawo konkurencji i konsumentów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W latach 2009-2014 była członkiem Rady Nadzorczej Łódzkiej SSE. Autorka publikacji z dziedziny prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Prelegent podczas konferencji, warsztatów i szkoleń poświęconych prawu konkurencji i konsumentów.

Prof. dr hab. med. Janina Stępińska

Kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie

W latach 2003-2010 kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latách 2011-2013. Fellow Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Członek Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej ESC, wcześniej zarządu Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca ESC.
Członek Rad Redakcyjnych, recenzent polskich i europejskich czasopism kardiologicznych..
Członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, Instytutu Matki i Dziecka. Obszar zainteresowań: intensywna terapia kardiologiczne, ostre zespoły wieńcowe ostra niewydolność serca, leczenie przeciwzakrzepowe, wady serca, zapalenie wsierdzia. Jest autorem i współautorem ponad 170 prac i 310 prezentacji.

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Anna Lewicka-Strzałecka jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorem naczelnym czasopisma „Prakseologia”. Prowadzi badania w dziedzinie metodologii nauk praktycznych, prakseologii, etyki życia gospodarczego i publicznego. Opublikowała ponad sto artykułów i kilkanaście książek w kraju i za granicą, wśród których na uwagę zasługują „Etyczne standardy firm i pracowników” oraz „Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym”, „Nędza korupcji”.

Profesor Lewicka-Strzałecka wykonywała prace eksperckie między innymi dla Business Centre Club, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, urzędów różnego szczebla, od 1994 współorganizuje i prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Organizacji i Zarządzaniu. Prowadzi rozległą aktywność edukacyjną, wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.

Prof. Dominika Maison

Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii UW

Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się praktycznie badaniami marketingowymi i społecznymi. W 2005 roku założyła specjalizującą się w strategicznych badaniach jakościowych i finansowych firmę Maison&Partners.
Autorka wielu badań dotyczących zagadnień finansowych, między innymi: cyklicznego badania MoneyTrack badającego postawy Polaków wobec finansów i instytucji finansowych, oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz autorka cyklu badań prowadzonych dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczących obrotu bezgotówkowego i badań dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji finansowej Polaków.

Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Indonezja, Włochy). Prowadzi badania naukowe z zakresu utajonych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego.

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć.

Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta.

Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „100% z 1%”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Rady Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”, Kapituły Konkursu „100% z 1%” na najlepszą kampanię jednoprocentową organizowaną przez tygodnik „Newsweek”. Autor i współautor wielu publikacji.

Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat” i „dobre stypendia”

W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jana Niedźwiedź - Gliniecka

Członek zarządu, EFPA Polska

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem, związana z sektorem finansowym od 1991 roku. Aktywna uczestniczka rynku kapitałowego, jego przemian, hoss i bess zajmując stanowiska managerskie i zarządcze w Citibanku Handlowym, Banku HSBC Polska oraz domach maklerskich: Trigon DM, CDM Pekao SA. W życiu zawodowym dba o relacje z Klientami, jakość obsługi i adekwatną ofertę produktową. Od 2012 związana z EFPA (European Financial Planning Association ), organizacji certyfikującej doradców finansowych min. sektora bankowego. Członek Zarządu EFPA Polska od 2015, Coach, trener. Od 2012 Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości specjalizujący się w obszarach etyki w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem etyki pracy doradcy bankowego. Zaangażowana w projekty rozwijające obecność kobiet w przestrzeni biznesowej. Na co dzień Mama Kajetana i Jeremiego.

Sylwester Pedowicz

Country Manager, Dyrektor oddziału Ikano Bank AB (publ) w Polsce

Absolwent SGGW-AR oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer z ponad 24 letnim doświadczeniem w bankowości. Jako COO uczestniczył w kilku projektach „green field” w polskim sektorze bankowym. Od 2010 roku organizuje a następnie zarządza polskim oddziałem szwedzkiego banku w Polsce.
Członek Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Czas wolny najchętniej spędza na motocyklu.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Przemysław Radwan-Röhrenschef

Prezes zarządu Fundacji Szkoła Liderów

Urodził się i wychował na Żoliborzu w Warszawie. Ma liderską legendę: w przedszkolu płakał tak długo, dopóki nie został dyrygentem orkiestry. Jako wydawca szkolnej gazety wykrył, że magnetofony, które szkoła dostawała w ramach patronatu z fabryki, nigdy nie zostały przekazane uczniom do użycia. Z wykształcenia polityk społeczny. Od czasu do czasu wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedyś aktor lalkowy, oświetleniowiec teatralny, wychowawca. Czasami wykładowca, doradca i czasami lider. Prezes Zarządu Fundacji Szkoła Liderów. Stypendysta Departamentu Stanu USA.

Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok

Przewodniczący jury Konkursu Verba Veritatis, Akademia Leona Koźmińskiego

Przewodniczący jury Konkursu Verba Veritatis, Akademia Leona Koźmińskiego Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu na studiach MBA. Pełnomocnik ds. etyki w PGNiG SA. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor Rankingu Odpowiedzialnych Firm, członek Rady Nadzorczej Fundacji mBank, Koordynator Rady Programowej UN Global Compact w Polsce. Doradca w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu. Uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów. Ostatnia publikacja to: „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Starszy menedżer, Deloitte

Ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i CSR. Specjalizuje się w strategiach z zakresu transformacji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnych finansach, raportowaniu danych niefinansowych oraz zarządzaniu wpływem organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Współpracuje z Ministerstwem Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Jest certyfikowaną trenerką oraz wykładowcą akademickim z zakresu CSR. Autorka kilkunastu publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i relacji międzysektorowych m.in. w Harvard Business Review, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Bankowej.

Jarosław Traczyński

Prezes Kolegium Tutorów

Nauczyciel historii, tutor, konsultant tutorów, szkoleniowiec. Współzałożyciel i prezes Kolegium Tutorów. Koordynator programu "Tutor we wrocławskiej szkole", wdrażanego w ponad trzydziestu wrocławskich publicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 1997 - 2008 dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Piotr Voelkel

Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, założyciel School of Form, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox - firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu.
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.

Jacek Wiśniewski

Prezes zarządu, Raiffeisen TFI

Pracownik różnych firm sektora finansowego od 1995 roku. Zaczynał karierę obsługując klienta detalicznego w biurze maklerskim, był analitykiem fundamentalnym i technicznym oraz kierował zespołem dealerów działających na rachunek banku. Od 2000 roku odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne oraz rynków finansowych. Od 2009 roku kierował Departamentem Domu Maklerskiego i Analiz Ekonomicznych, był Dyrektorem Domu Maklerskiego R-Brokers. Obecnie prezes tworzącego się Raiffeisen TFI. Był członkiem Rady Gospodarczej doradzającej premierowi w sprawach gospodarczych. Główne obszary zainteresowania to ekonomia, psychologia, zarządzanie i przywództwo. Autor licznych edukacyjnych i analitycznych artykułów na tematy finansowe i ekonomiczne.

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, coach i trener, autor i tłumacz

Gospodarze

Artur Nowak-Gocławski

GRUPA ANG, pomysłodawca projektu Nienieodpowiedzialni

Założyciel i szef biznesowej Grupy ANG związanej z branżą finansową oraz Fundacji Będę Kim Zechcę, zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym m.in. w Koalicję Prezesi Wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni.pl, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, członek Rady Ekspertów ThinkTank, zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej.

Grzegorz Nawrocki

Anglista, amerykanista, dziennikarz

Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadził programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Prezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz ekonomiczny

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem Think Tank. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.

Andrzej Roter

Prezes zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu Zasad Dobrych Praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
Facebook Twitter LinkedIn